Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tarifes

Infomació

Què ens cobren, amb la factura de l’aigua?

Cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA, Generalitat de Catalunya), el cost més important.

Segons l’ACA, és un tribut  amb finalitat ecològica sobre l’ús de l’aigua que grava el consum i la contaminació. El seu objectiu és fomentar una utilització més eficient d’aquest bé. El cànon s’aplica en funció de l’ús que es fa de l’aigua, que pot ser domèstic, industrial, agrícola i ramader.

Link ACA http://aca.gencat.cat/ca/laca/canon-i-altres-tributs/canon-de-laigua/

Servei de subministrament

Taxa cobrada per l’Ajuntament, que retribueix el cost de mantenir el servei, el manteniment, les reparacions, les reposicions, amortitzacions, etc. Pot ser domèstic, industrial, comercial, ramader,..

Consum

Taxa cobrada per l’Ajuntament, que retribueix el consum d’aigua per part dels abonats domèstics, comercials, industrials, agrícoles, ramaders o d’obres, i que consisteix en la compra de l’aigua i els costos del seu tractament.

Servei de clavegueram

Taxa cobrada per l’Ajuntament, que retribueix el cost de mantenir el servei del clavegueram, el manteniment, les reparacions, les reposicions, amortitzacions, etc. Pot ser domèstic, industrial, comercial, ramader.

Quota per ús del clavegueram

Taxa variable cobrada per l’Ajuntament, que retribueix l’ús de la xarxa de clavegueram, en funció del consum d’aigua potable. Pot ser domèstic, industrial, comercial, ramader.

IVA

Impost del valor afegit (Agencia Estatal de la Administración Tributaria). Es repercuteix un 10% i al consum d’aigua.