Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei Municipal d'aigua potable

Servei Municipal d'aigua potable

El servei de subministrament d’aigua potable és de competència obligatòria dels ajuntaments, que poden prestar-lo sota els diversos sistemes que preveu la legislació. L’Ajuntament de Torrefarrera va començar a gestionar-lo directament l’any 2018, atenent a que és la forma més eficaç i eficient de prestar-lo, i per fer-ho des de la proximitat.

Creiem que l'aigua és un dret humà i un servei bàsic, la gestió de la qual ha de buscar al màxim els interessos socials i ambientals. La gestió publica pretén garantir a tothom l'accés de l'aigua a un preu just, gestionar amb qualitat, sostenibilitat, transparència i control social; i eficàcia social, ambiental i econòmica.

Els objectius del servei de subministrament d’aigua municipal són:

Proporcionar aigua apta per al consum, de la millor qualitat possible.

Distribuir l'aigua de forma eficient.

Garantir aigua potable a tots els consumidors.
Mantenir una afluència contínua.
Dotar d’una quantitat suficient d’aigua per a tots els usos previstos.
Mantenir l’equilibri econòmic de les instal·lacions.

L'esquema de subministrament respon al següent esquema.Sin título-1_Mesa de trabajo 1.jpg

Avaries

En cas d'estar afectat per algun incident o avaria pot trucar les 24 hores al següent telèfon 973750001 per notificar-ho.  El servei 24 hores us atendrà i ho solucionarem tan aviat com es pugui.

Abastament

D’on prové l’aigua?

El terme municipal de Torrefarrera s’engloba en dues zones d’abastament: la zona de Malpartit i la zona de Torrefarrera.

La zona de Torrefarrera no disposa de captació pròpia. L’aigua en alta és subministrada al dipòsit del municipi per la Mancomunitat de Pinyana. Aquesta aigua ja arriba una mica clorada.

Embasament

Al municipi de Torrefarrera l’aigua s’emmagatzema en els dipòsits municipals de 930 i 600 m3.

En el següent plànol de d'Institut Cartogràfic de Catalunya, podem situar la captació, el dipòsit primer (el d’entrada), el dipòsit segon el de sortida cap al municipi.

diposit.jpg

Fotografía. Plànol ICC: dipòsits i captació de Torrefarrera.

1212.jpg

Fotografia dipòsit municipal

Potabilització

El dipòsit municipal de Torrefarrera disposa d’una planta potabilitzadora que analitza en continu i controla tant la quantitat de Clor en aigua com el PH de la mateixa.

pot.jpg

Fotografia equip control potabilització aigua

15209_122.jpg

Fotografia plaques fotovoltaiques dipòsit municipal i equip de coloració.

Sistema de regulació de la pressió

La xarxa d’aigua del municipi de Torrefarrera es distribueix per gravetat.

En el següent gràfic és mostra la xarxa del nucli de Torrefarrera, amb la cota de cadascun dels punts i els diàmetres de les canonades.

133.jpg