Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canvi de titularitat

Documentació que ha d’aportar el client:

Document de sol.licitud

Estar al corrent dels rebuts.

Document NIF/NIE/PASSAPORT/altres

Fotocopia de la documentació acreditativa de propietat: contracte de lloguer o escriptura, (en cas de no ser titular, autorització i copia del D.N.I. del propietari).

Certificat de titularitat del compte corrent

Cèdula d’habitabilitat (Obligatori)

Per local comercial o industrial

  •  Amb activitat:  Comunicació prèvia d’activitat o llicència apertura
  •  Sense activitat: Declaració jurada expressant que no s’exerceix cap activitat

Descarrega't la sol·licitud de Canvi titularitat / baixa del comptador d'aigua