Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contractació

Altes

Documentació que ha d’aportar el client:

Documentació acreditativa de la finca (contracte o escriptura propietat)

Document NIF/NIE/PASSAPORT/altres

Dades bancàries per domiciliar el pagament.

Butlletí de l’instal·lador (Obra nova)

Cèdula d’habitabilitat (Obligatori)

Llicència de primera ocupació (Obligatori per primera vegada)

Per realitzar la gestió

  • Fes clic aquí
  • Envia un correu a: aigua@torrefarrera.cat
  • Oficina d'atenció al públic. Carrer Major, 35
  • Tel. 973750001

Baixes

Documentació que ha d’aportar el client:

Estar al corrent dels rebuts.

Fotocopia del document acreditatiu

Fotocopia de la documentació acreditativa de propietat (en cas de no ser titular, autorització i còpia del D.N.I. del propietari).

En cas de defunció del titular, certificat de defunció i document que acrediti la propietat al sol·licitant.

Fotocopia de l’últim rebut pagat.

Devolució de la fiança.

Pagaments a realitzar.

Per realitzar la gestió

  • Fes clic aquí
  • Envia un correu a: aigua@torrefarrera.cat
  • Oficina d'atenció al públic. Carrer Major, 35
  • Tel. 973750001

Canvi de titularitat

Documentació que ha d’aportar el client:

Estar al corrent dels rebuts.

Document NIF/NIE/PASSAPORT/altres

Fotocopia de la documentació acreditativa de propietat: contracte de lloguer o escriptura, (en cas de no ser titular, autorització i copia del D.N.I. del propietari).

Fotocopia de l’últim rebut pagat.

Cèdula d’habitabilitat (Obligatori)

Per local comercial o industrial

  •  Amb activitat:  Comunicació prèvia d’activitat o llicència apertura
  •  Sense activitat: Declaració jurada expressant que no s’exerceix cap activitat

Descarrega't la sol·licitud de Canvi titularitat / baixa del comptador d'aigua

Modificació del número de compte

Documentació que ha d’aportar el client:

Sol·licitud canvi domiciliació bancària

Document NIF/NIE/PASSAPORT/altres

Última factura (obligatori)

Cobraments

Cada quant es cobra?

La facturació es trimestral.

Document Actions