Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contractació

Altes

Documentació que ha d’aportar el client:

Document de sol.licitud

Documentació acreditativa de la finca (contracte o escriptura propietat)

Document NIF/NIE/PASSAPORT/altres

Dades bancàries per domiciliar el pagament.

Butlletí de l’instal·lador (Obra nova)

Cèdula d’habitabilitat (Obligatori)

Haver finalitzat l'expedient de primera ocupació amb ingrés de taxes

Descarrega't la sol·licitud d'alta del subministrament d'aigua 

Per realitzar la gestió

  • Envia un correu a: aigua@torrefarrera.cat
  • Oficina d'atenció al públic. Carrer Major, 35
  • Tel. 973750001

Baixes

Documentació que ha d’aportar el client:

Document de sol.licitud

Estar al corrent dels rebuts.

Fotocopia del document acreditatiu

Fotocopia de la documentació acreditativa de propietat (en cas de no ser titular, autorització i còpia del D.N.I. del propietari).

En cas de defunció del titular, certificat de defunció i document que acrediti la propietat al sol·licitant.

Fotocopia de l’últim rebut pagat.

Devolució de la fiança.

Pagaments a realitzar.

Descarrega't la sol·licitud de Canvi titularitat / baixa del comptador d'aigua

Per realitzar la gestió

  • Fes clic aquí
  • Envia un correu a: aigua@torrefarrera.cat
  • Oficina d'atenció al públic. Carrer Major, 35
  • Tel. 973750001

Canvi de titularitat

Documentació que ha d’aportar el client:

Document de sol.licitud

Estar al corrent dels rebuts.

Document NIF/NIE/PASSAPORT/altres

Fotocopia de la documentació acreditativa de propietat: contracte de lloguer o escriptura, (en cas de no ser titular, autorització i copia del D.N.I. del propietari).

Certificat de titularitat del compte corrent

Cèdula d’habitabilitat (Obligatori)

Per local comercial o industrial

  •  Amb activitat:  Comunicació prèvia d’activitat o llicència apertura
  •  Sense activitat: Declaració jurada expressant que no s’exerceix cap activitat

Descarrega't la sol·licitud de Canvi titularitat / baixa del comptador d'aigua

Modificació del número de compte

Documentació que ha d’aportar el client:

Sol·licitud canvi domiciliació bancària

Document NIF/NIE/PASSAPORT/altres

Última factura (obligatori)

Descarrega't la sol·licitud canvi domiciliació bancària

Cobraments

Cada quant es cobra?

La facturació es trimestral.