Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació del cànon de l’ACA

L'Agència Catalana de l'aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l'aigua en els usos domèstics. Els ciutadans poden ampliar els trams de consum i acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua. Així els usuaris que tenen fonts d’aigua pròpies poden demanar una reducció de preu per reg eficient.

Formulari sol.licitud ampliació de tram

El cànon de l'aigua és un impost sobre el consum que es calcula per trams progressius: quanta més aigua consumim més cara la paguem.

L'ampliació dels trams del cànon de l'aigua permet afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram. Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que tinguin 4 membres o més i reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació.

La tarifa social del cànon de l'aigua: "Reduïm el preu del cànon de l'aigua de 0,4936 €/ m³ a 0 €/ m³"

La tarifa social del cànon de l'aigua consisteix en l’aplicació d’un tipus 0 sempre i quan el consum de la factura no superi el primer tram del tribut. Si ho supera, s’aplicarà a les tarifes vigents una reducció del 50% del seu valor. Aquesta bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

El coeficient de reg eficient s’aplica en l'aigua de fonts pròpies destinades al reg. La bonificació consisteix en aplicar un coeficient de 0,5 sobre el volum corresponent al quart tram, sempre que es compleixin els requisits establerts per l'ACA.