Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Secció 2ª – Matrimonis

Es pot tramitar qualsevol expedient per a casament civil, sempre que almenys un dels contraents, estigui empadronat a Torrefarrera.

Tant si el casament realitzat a Torrefarrera, es civil – realitzat davant el Jutge de pau de Torrefarrera-  com si es eclesiàstic,- realitzat davant qualsevol església – s’inscriurà en aquest Registre Civil, i es podrà sol·licitar qualsevol certificació relativa al casament.   

Es pot sol·licitar duplicats de llibre de família, en cas de pèrdua.