Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Noves tendències en l’esporga dels arbres

Sempre cal estar alerta sobre les millores en tots els àmbits de la vida. En la jardineria i el manteniment de l’arbrat també. En aquest sentit, les noves tendències en jardineria tenen en compte el desenvolupament equilibrat de l’arbre, més en harmonia amb el seu creixement i el cicles de la natura. Les noves pràctiques consisteixen en respectar les branques, realitzant la mínima esporga possible, i actuant només fent retocs de formació o quan siguin justificadament necessaris. Com a resultat, es tindran arbres més sans i resistents a plagues i malalties, més equilibrats i bonics.

D’aquesta manera, els arbres de fulla caduca brostaran més aviat i podrem gaudir de la seva ombra més temps, durant el període de la calor. Això suposa un efecte d’adaptació a l’augment de temperatura que comporta el procés de canvi climàtic que estem vivint. A més, contribueix, en certa mesura, a la disminució de l’efecte hivernacle, atès que en les cèl·lules de l’arbre es comporten com un embornal de carboni.

Un altre benefici d’aquesta nova tècnica és la disminució de restes d’esporga, amb el conseqüent estalvi en la seva gestió (estalvi en maquinària, personal, transport...).

Aquesta és una tendència que fa anys que es practica a Europa i que, progressivament es va imposant en els municipis grans, mitjans i petits més propers.

No cal dir que hi ha arbres (com les truanes) que sí que requereixen, com a mínim, una esporga anual. Aquestes esporgues es continuaran fent.

Per altra banda fem esment a què és natural que, durant la tardor, hi hagi fulles pels carrers: les fulles no són brutícia i formen part del paisatge de la tardor. L’empresa de neteja s’encarrega de la seva retirada, però hem de saber apreciar la natura que tenim al nostre costat.