Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis Socials

Serveis bàsics d'atenció social 

Descripció/Definició

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. 

Objecte

Promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió. 

Funcions

-  Informació, orientació i assessorament.

-  Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.

-  Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.

-  Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea  territorial corresponent.

-  Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.

-  Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.

-  Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada.

-  Treball social comunitari.

-  Les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.

  

Destinataris

Als serveis bàsics poden adreçar-se tots els habitants del municipi i constitueixen la porta d’accés a la xarxa pública de serveis socials de Catalunya. 

Equip

Els professionals que integren el Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS), són:

-  El/la treballador/a social

-  L’educador/a social:

 

COM ACCEDIR-HI ?

Podeu demanar visita amb el treballador social a l’Ajuntament que us programarà una vista,  l’educador social mitjançant cita prèvia.

SERVEIS I/O PROGRAMES

A més dels serveis bàsics d’atenció social, els serveis socials de Torrefarrera ofereixen altres serveis i programes. Per accedir-hi consulteu prèviament al vostre professional de referència:

 

- Servei d’ajuda a domicili i teleassistència

- Servei de transport adaptat

- SEAIA

- Immigració

- SIAD

- Atenció a la dependència

- Consell Consultiu de Gent Gran

- Programa alternatiu als centres oberts per infants i adolescents

- Programa de famílies en situació de vulnerabilitat

- Programa d’aliments

- Plataforma de convivència

- Programa d’atenció en situació de violència de gènere