Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació Municipal

Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

Clic aquí per consultar l'ordenança fiscar núm 1.IBI

La documentació necessària per demanar la bonificació de l'IBI, es la següent:

Instància normalitzada
Últim rebut IBI 
Inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC)
Fotografies de la instal·lació

Document Actions