Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plaques d'autoconsum

El municipi de Torrefarrera està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l'endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d'afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

Com fer la sol·licitud

El primer pas per dur a terme la sol·licitud de les plaques d'autoconsum és presentar la Comunicació d'Instal·lacions d'Autoconsum adjuntant també la Memòria tècnica de la instal·lació i una declaració responsable de l'empresa instal·ladora.

Una cop finalitzada l'obra en qüestió, es podrà demanar la Instància de bonificació d' IBI autoconsum, sempre que compleixis amb tots els requisits.

Ordenança núm.39


Fes clic aquí per consultar l'Ordenança reguladora de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica a Torrefarrera.

Bonificació Municipal

Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

Clic aquí per consultar l'ordenança fiscar núm 1.IBI

La documentació necessària per demanar la bonificació de l'IBI, es la següent:

Instància normalitzada
Últim rebut IBI 
Inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC)
Fotografies de la instal·lació

Document Actions