Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació Municipal de l'IBI

Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

La documentació necessària per demanar la bonificació de l'IBI, es la següent:

Instància normalitzada
Últim rebut IBI
Inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) 
Fotografies de la instal·lació

Clic aquí per a més informació.