Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts i Subvencions Ajuntament

Subvenció agricultors de fruita dolça afectats per les gelades del mes d'abril de 2022

Convocatòria de subvencions a persones jurídiques i societats d’activitat agrícola de fruita dolça per les gelades del mes d’abril de 2022. Les persones físiques empadronades a Torrefarrera que siguin representants legals de persones jurídiques o societats amb seu social a Torrefarrera poden sol.licitar els ajuts per compensar les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions de fruita dolça afectades per les gelades del 2022. El termini per presentar les sol.licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2023.

Subvenció Emprèn a Torrefarrera

Es una línia de subvencions per incentivar la instal·lació de noves empreses i activitats comercials i de serveis, tant al Parc Empresarial com al nucli urbà, amb una especial atenció al casc antic. El termini de finalització de presentació de sol•licituds és el dia 31 de gener de 2023. Aquestes bases pertanyen a les subvencions fetes durant l'any 2022.

Subvencions Pla Treball és Benestar

L'Ajuntament, dins el paquet d'iniciatives per ajudar als nostres veïns i veïnes i a les nostres empreses a fer front a la crisi, ha establert una línia de subvencions dotades en 50.000€ que ajudin a la creació d'ocupació. Les ajudes són de 1.500€ per cada veí/ïna sense feina que es faci autònom i per cada contracte que signi una persona aturada amb una empresa de Torrefarrera. el termini de finalització de presentació de sol•licituds és el dia 31 de gener de 2023. Més informació: Regidoria de Promoció Econòmica

Subvenció del servei de Teleassistència

El termini per sol•licitar la subvenció finalitza el 30 d’abril.

Bonificació Municipal de l'IBI

Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

La documentació necessària per demanar la bonificació de l'IBI, es la següent:

Instància normalitzada
Últim rebut IBI
Inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) 
Fotografies de la instal·lació

Clic aquí per a més informació.

Subvencions de concessió directa a associacions del municipi

Sol·licitud i justificació subvencions 2021

Subvenció de l'IBI per a famílies monoparentals

Subvenció per a persones titulars de família monoparental, corresponent a l'impost sobre béns immobles (IBI) del seu domicili habitual de propietat. El termini de presentació de les sol•licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2019.

Subvenció per establiments comercials, de restauració de serveis amb centre de treball al nucli urbà de Torrefarrera

Aquestes bases tenen per objecte regular la línia d’ajuts per la dinamització i impuls del sector comercial de Torrefarrera ajudant a fidelitzar els consumidors dels comerços locals mitjançant l’implementació de la campanya de vals que incentivarà les compres als negocis comercials locals.

Concurs de balcons de Nadal 2022

L’Ajuntament de Torrefarrera convoca el Concurs de Balcons decorats i/o il·luminats 2022 per tal de potenciar la creativitat decorativa nadalenca.