Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances i reglaments Municipals

Títol Tipus
Ordenança Fiscal nº 21. Ensenyament i Escola de Música Fitxer
Ordenança Fiscal nº 23. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 24. Taxa sobre atorgament llicència d'ús i ocupació d'edificis. Fitxer
Ordenança nº 25. Animals de companyia Fitxer
Ordenança Fiscal nº 26. Guals. Fitxer
Ordenança nº 27. Neteja i tancaments de terrenys o solars. Fitxer
Ordenança nº 28. Civisme Fitxer
Ordenança nº 30. Camins Fitxer
Ordenança Fiscal nº 31. Grua Fitxer
Ordenança nº 32. Terrasses, bars i cafeteries. Fitxer
Ordenança nº 33. Per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de subministrament d'interès general. Fitxer
Ordenança Fiscal nº 34. Taxa per a l'aprofitament especial dels espais del centre d'empreses innovadores de Torrefarrera. Fitxer
Ordenança nº 35. Obres subjectes a règim de comunicació prèvia. Fitxer
Ordenança nº 36. Per a la tramitació de la factura electrònica Fitxer
Ordenança Fiscal nº 37 Reguladora de l'Administració electrònica de Torrefarrera Fitxer
Ordenança fiscal nº 38. Ordenança reguladora de Circulació Fitxer
Ordenança nº 39. Ordenança reguladora de les instal•lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica a Torrefarrera Fitxer
Ordenança Fiscal Núm. 40.- Reguladora del preu pública pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques. Fitxer
Reglament de venda no sedentària al municipi de Torrefarrera Fitxer
Reglament regulador de l'ús i règim de la Sala de Vetlla municipal de Torrefarrera Fitxer