Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

L’Ajuntament de Torrefarrera ha aprovat la convocatòria per contractar, amb caràcter temporal i pels sistema de màxima urgència una persona per ocupar un lloc de treball d’auxiliar administratiu durant el període de vacances d’estiu 2021 a les diferents dependències de l’Ajuntament de Torrefarrera.

La preselecció de les persones candidates es farà a través de l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Totes les persones interessades, hauran de figurar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació o millora laboral.

L’oferta es cursarà a partir del dia 12 de maig de 2021

Característiques del lloc de treball a cobrir

Lloc de treball: Auxiliar administratiu/va

Grup de Classificació: C2

Nivell: 16

Règim: personal laboral temporal.

Tipus de contracte: obra o servei. Jornada: completa.

Distribució horària: de dilluns a divendres.

Dates de contractació: en funció del període de vacances del personal al qual substitueixi.

Retribució bruta mensual : 1312.78€

Sou base: 656.18 €

Complement destí: 383.19€

Complement específic: 273.41 €

Condicions de les persones aspirants

a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Edat: Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

c) Titulacions: Títol de graduat escolar, graduat en educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà, formació professional de primer grau o equivalent.

d) Coneixement de la llengua catalana: Nivell B1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

e) Trobar-se inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o millora professional.

Document Actions