Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació pública de l'Ajuntament

Títol Tipus
REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I RÈGIM DE LA SALA DE VETLLA MUNICIPAL DE TORREFARRERA Fitxer
Informació pública activitat Claveria Servicios 2015 SL Carpeta
Llista provisional personal laboral interí/na, de la plaça de cap d’Administració. Fitxer
Declaració d’impacte ambiental, de 6 d’octubre de 2021, del projecte d’ampliació d’una explotació porcina d’un establiment al terme municipal de Torrefarrera promogut pel senyor Adolfo Casals Capdevila (exp. L1CS190069). Fitxer
Proposta de resolució definitiva per la qual s’atorga l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental d’una modificació substancial al senyor Adolfo Casals Capdevila, per a l’activitat ramadera porcina, al terme municipal de Torrefarrera (exp. L1CS190069). Fitxer
RESOLUCIÓ ACC/ /2022, per la qual s’atorga l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental d’una modificació substancial al senyor Adolfo Casals Capdevila, per a l’activitat ramadera porcina, al terme municipal de Torrefarrera (exp. L1CS190069). Fitxer
Anunci sobre la modificació de les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Cap d’Administració, en règim de personal laboral interí/na. Carpeta
Llista provisional d'admesos i exclosos del procès de selecció de la plaça de cap Àrea Adminsitració Fitxer
Llista definitiva d'admesos i exlosos de la plaça de Cap d'Administració Fitxer
Edicte relatiu a la delegació d'alcaldia, per vacances 2020 Enllaç
Convocatòria i proves de selecció de personal laboral interí/na per concurs oposició de la plaça de Cap d’Àrea Administració. Fitxer
Modificació substancial activitat ramadera per la cria de porcs d'engreix Carpeta
Puntuació tribunal prèvia entrevista Fitxer
Anunci resultat plaça Cap d'administració Fitxer
Informació pública d'expedient de llicència ambiental Fitxer
Modificació puntual de les NNSS per a l'ordenació dels accessos i de l'edficiació de la sala de vetlla Carpeta
Oferta pública. Selecció de personal temporal Carpeta
Oferta pública. Selecció de personal temporal Llar Infants Carpeta
Modificació Normes Subsidiàries de planejament de Torrefarrera Fitxer
Memòria manteniment a la llera de Salats, al terme municipal de Torrefarrera Fitxer

Document Actions