Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació pública de l'Ajuntament

Títol Tipus
Anunci sobre la modificació de les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Cap d’Administració, en règim de personal laboral interí/na. Carpeta
Llista provisional d'admesos i exclosos del procès de selecció de la plaça de cap Àrea Adminsitració Fitxer
Llista definitiva d'admesos i exlosos de la plaça de Cap d'Administració Fitxer
Edicte relatiu a la delegació d'alcaldia, per vacances 2020 Enllaç
Convocatòria i proves de selecció de personal laboral interí/na per concurs oposició de la plaça de Cap d’Àrea Administració. Fitxer
Modificació substancial activitat ramadera per la cria de porcs d'engreix Carpeta
Puntuació tribunal prèvia entrevista Fitxer
Anunci resultat plaça Cap d'administració Fitxer
Informació pública d'expedient de llicència ambiental Fitxer
Modificació puntual de les NNSS per a l'ordenació dels accessos i de l'edficiació de la sala de vetlla Carpeta
Oferta pública. Selecció de personal temporal Carpeta
Oferta pública. Selecció de personal temporal Llar Infants Carpeta
Modificació Normes Subsidiàries de planejament de Torrefarrera Fitxer
Memòria manteniment a la llera de Salats, al terme municipal de Torrefarrera Fitxer
Subvenció de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), per a la instal·lació fotovoltaica per l'autoconsum a l'Ajuntament, finançada per FEDER Fitxer
Llista provisional personal laboral interí/na, de la plaça de cap d’Administració. Fitxer
Anunci de suspensió potestativa de tramitacions i llicències durant el termini d'un any Carpeta
Ordenança fiscal reguladora de l'impost de construccions, instal•lacions i obres Fitxer
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Torrefarrera per a la inclusió com a sòl urbà consolidat dels àmbits de pla parcial 11 i 12, mitjançant la seva degoració i creació d'un article per recollir els seus paràmetres reguladors. Fitxer
Projecte instal.lació de sistema per autoconsum elèctic de 28.3 KWP connectada a xarxa Fitxer

Document Actions