Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació pública de l'Ajuntament

Títol Tipus
Llista provisional personal laboral interí/na, de la plaça de cap d’Administració. Fitxer
Projecte estabilització carrer Carretera de Lleida Fitxer
Anunci de convocatòria per cobrir una plaça de Cap d’Administració Fitxer
Anunci del resultat de la baremació de la plaça d'oficial de segona de brigada municipal Fitxer
Convocatòria proves de català per la selecció de personal laboral interí/na, de la plaça d’oficial de segona de brigada Fitxer
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció de la plaça d’oficial de segona de brigada. Fitxer
Projecte constructiu d'un bombeig de les aigües pluvials del SAU 15 en el T.M. de Torrefarrera Fase 1 Fitxer
Projecte instal.lació de sistema per autoconsum elèctic de 28.3 KWP connectada a xarxa Fitxer
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Torrefarrera per a la inclusió com a sòl urbà consolidat dels àmbits de pla parcial 11 i 12, mitjançant la seva degoració i creació d'un article per recollir els seus paràmetres reguladors. Fitxer
Ordenança fiscal reguladora de l'impost de construccions, instal•lacions i obres Fitxer
Anunci de suspensió potestativa de tramitacions i llicències durant el termini d'un any Carpeta
Llista provisional personal laboral interí/na, de la plaça de cap d’Administració. Fitxer
Memòria manteniment a la llera de Salats, al terme municipal de Torrefarrera Fitxer
Modificació Normes Subsidiàries de planejament de Torrefarrera Fitxer
Instal.lació de sistema per autoconsum elèctric conectat a la xarxa dependències municipals Pàgina
Oferta pública. Selecció de personal temporal Llar Infants Carpeta
Oferta pública. Selecció de personal temporal Carpeta
Modificació puntual de les NNSS per a l'ordenació dels accessos i de l'edficiació de la sala de vetlla Carpeta
Informació pública d'expedient de llicència ambiental Fitxer
Anunci resultat plaça Cap d'administració Fitxer

Document Actions