Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Treball és Benestar: subvencions per a la contractació de persones aturades del municipi, contractes de formació i aprenentatge i nous autònoms

Fins al 30 de novembre es poden presentar les sol•licituds

DIMECRES 06 NOVEMBRE 2019

El pla Treball és Benestar és una línia d'ajudes per fomentar la contractació de persones aturades del municipi per part del sector privat, estimular la creació de llocs de treball i fomentar l'esperit emprenedor. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de novembre.

Poden sol·licitar la subvenció les empreses, siguin persones físiques o jurídiques, amb la seu social de l’activitat empresarial o industrial al municipi de Torrefarrera, que efectuïn la contractació de persones aturades del municipi, o bé formalitzin un contracte de formació i aprenentatge o pràctiques a joves residents a Torrefarrera, i que compleixin amb els següents requisits:

1. Que no hagin realitzat acomiadaments en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual sol·liciten la subvenció.

2. Que no tinguin cap deute per cap concepte amb l’Ajuntament.

3. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Pública.

També poden demanar-la empreses que no tenen la seu social de l’activitat empresarial o industrial al municipi de Torrefarrera, però que presten serveis a l’Ajuntament de Torrefarrera, quan contractin persones aturades de Torrefarrera, en les mateixes condicions que la resta d’empreses.

Per a les altes en règim d’autònoms, es tindran en compte les efectuades entre l’1 de desembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019, i és necessari estar empadronat al municipi de Torrefarrera abans de l’1 de desembre de 2018, i no tenir cap activitat econòmica o laboral igual o superior a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) a l’hora de donar-se d’alta al règim d’autònoms.

Més informació:

http://www.torrefarrera.cat/ca/lajuntament/subvecions-ajuntament/subvencio-treball-es-benestar