Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Torrefarrera subvenciona el transport adaptat per a les persones grans amb dependència

DILLUNS 07 NOVEMBRE 2016

L’Ajuntament de Torrefarrera ofereix subvencions per al transport adaptat de persones grans amb dependència de la localitat, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada, especialment centres de dia locals. El Ple de l’Ajuntament del passat 20 d’octubre va acordar les subvencions i el 2 de novembre es van fer públiques la convocatòria i les bases específiques per a sol·licitar els ajuts.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant un imprès que es pot obtenir a l’oficina municipal d’atenció al ciutadà o a l’adreça https://tramits.torrefarrera.cat. Un cop complimentada, s’ha de presentar al registre de l’Ajuntament (carrer Major, 35 - Torrefarrera) i el termini de presentació finalitzarà el 31 de desembre de 2016.

Aquestes subvencions estan adreçades a persones que tinguin un grau de dependència igual o superior a 1 segons la resolució del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, empadronades a Torrefarrera abans del 2012 i que requereixin l’ús de transport adaptat per assistir a centres de dia locals durant l’any 2016.

Les bases estableixen una quantia màxima de 100 euros mensuals si el/la sol·licitant assisteix un mínim de 5 dies setmanals al centre de dia, i sempre que l’import del cost sigui superior a aquesta quantitat. En cas d’assistir menys dies, la subvenció minorarà proporcionalment a raó de 20 euros per cada dia de la setmana que no s’hi assisteixi. L’import màxim atorgat individualment en cap cas podrà ser superior a 1.200 euros.