Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Torrefarrera rebaixa impostos i taxes per compensar l’increment de l’IBI que obliga la llei

L’equip de Govern no vol augmentar la pressió fiscal dels contribuents, aspirant a mantenir els ingressos del 2013, tot i l’increment dels costos de l’Ajuntament

DIMECRES 30 OCTUBRE 2013

 

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Torrefarrera presentarà en el ple d'avui, dimecres, 30 de novembre, modificacions en els impostos i taxes, que inclouran rebaixes, amb l’objectiu de compensar l’augment de l’IBI que obliga la llei. En el cas de Torrefarrera, les ponències aprovades entre els anys 2002 al 2004, d’acord amb aquesta llei tenen un tipus mínim del 0,5 (és el que té Torrefarrera), i per a 2014 la llei obliga a augmentar-lo un 6%, independentment de la voluntat de l’Ajuntament. 

Però, l’equip de Govern no vol augmentar la pressió fiscal dels contribuents, aspirant a mantenir el mateix nivell d’ingressos que els obtinguts a l’exercici 2013, tot i que els costos de l’Ajuntament hagin augmentat molt (increment de l’IVA, IVA cultural, electricitat, cànons aigua, etc.). Per aquest motiu, es preveuen aprovar una sèrie de modificacions de les taxes i impostos en la sessió plenària d'avui. 

El Govern de CiU es va presentar a les eleccions prometent congelar els tributs per a l’any 2012, i no només ha complert, sinó que, amb aquestes modificacions, ja haurà reduït fins a 8 tributs diferents, beneficiant a col·lectius com jubilats, famílies nombroses i monoparentals, persones amb discapacitat i empresaris, entre altres. 

Així, per una banda, es preveu una rebaixa en limpost sobre vehicles de tracció mecànica (més informació en l’annex).  També es proposa l’establiment de diferents bonificacions en la taxa per la recollida d’escombraries de manera que gaudiran del 50% (de 82 euros a 41 euros) de bonificació en el rebut anual les persones majors de 65 anys que viuen soles, les unitats familiars en què tots els membres siguin majors de 65 anys i que la renda personal dels membres de la unitat familiar sigui inferior al 2,5 del salari mínim interprofessional i els ciutadans amb un certificat de disminució igual o superior al 65%. 

Pel que fa a la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativaels aprofitaments seran anuals, per a tot l’any natural, i temporals, quan el període autoritzat comprengui una part de l’any natural. Es suprimeix la categoría de temporada (15 març a 15 novembre) per facilitar que els bars i restaurants puguin continuar tot l’any. 

En l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost de transaccions entre família entre primer o segon grau, per habitatge habitual, per no gravar tant les transmissions entre famílies, que solen ser per herència. 

D’altra banda, també hi haurà canvis en l’ordenança de guals.  En el Parc Empresarial, es redueixen les quotes a les empreses que estiguin dins de l’àmbit del mercat i es suprimeix l’apartat 3, ja que suposa una doble imposició degut a la grandària de les empreses, a més de l’IBI que ja els repercuteix els metres construïts. En el nucli urbà, es modifiquen els imports de les comunitats de veïns, afegint un tram de número d’aparcaments, el tram de 21 a 30 places, que abans agrupava de 21 a 50 places i resultava massa car. 

Finalment, es preveu aprovar una subvenció en l’IBI a les famílies monoparentals, depenent de nombre de fills (100€ per un/a fill/a, 200€ 2 fills), ja que la llei no permet bonificar aquestes famílies. 

D’altra banda, en el cas de la taxa per parades en terrenys d’ús públic (mercat municipal), la tarifa només s’ha incrementat en els traspassos degut a les despeses de control de les transmissions durant l’exercici 2012 per la despesa que suposa el control, gestió i autorització de les transmissions de parades del mercat municipal dels diumenges, així com per establir un preu disuasori de les transmissions mitjançant comissionistes i s’ha estimat que suposen un 25% més del preu fixat. La resta de conceptes continuaran congelats un any més.

 

Veure notícia diari "La mañana"

Veure notícia "Bon dia"

Veure notícia diari digital "meslleida"