Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Torrefarrera obre un procés selectiu per constituir una borsa de treball de persones tècniques auxiliars de biblioteca

DIMARTS 02 AGOST 2022

L'Ajuntament de Torrefarrera ha aprovat les bases i la convocatòria d'un procés selectiu, mitjançant el sistema concurs-oposició, per constituir una borsa per cobrir llocs de treball de persones tècniques auxiliars de biblioteca, amb la previsió de cobrir dos llocs per a l’obertura de la biblioteca a la tardor.  

Aquesta borsa servirà per donar cobertura d'una manera àgil a necessitats concretes i prioritàries de personal d'aquesta categoria o per cobrir places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera o personal laboral fix, per substitució transitòria dels titulars o per a qualsevol altra modalitat de contractes de caràcter temporal de conformitat amb la legislació vigent. 

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 18 d'agost mitjançant el model normalitzat de sol·licituds que figura com a annex a les bases, i es poden trametre de manera presencial, a les oficines de l'Ajuntament de Torrefarrera, de dilluns a divendres de 8 a 15 h; telemàticament a la seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/torrefarrera (amb signatura digital); a les oficines de Correus, i en qualsevol altra de les formes que estableix la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Les bases reguladores del procés selectiu es poden consultar al web municipal https://www.torrefarrera.cat/, dins l'apartat de Promoció, Oferta Pública d'Ocupació.