Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preinscripció per al curs 2020-2021 a l’Escola La Creu

DIMECRES 13 MAIG 2020

El període de preinscripció al 2n cicle d’Educació Infantil i Educació Primària per al curs 2020-2021 a l’Escola La Creu, serà del 13 al 22 de maig de 2020.

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En cas que sigui l’Escola La Creu, l’adreça és c5004711@xtec.cat

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres organitzaran la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà mitjançant l’aplicatiu que trobareu a l’enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

En cas de no poder utilitzar l’aplicació de cita prèvia, podeu trucar al telèfon 973 750 250 a partir del dia 13, en horari de 10.00 a 12.00 per concertar la cita prèvia.

L’atenció presencial es farà amb les següents indicacions:

• Al centre ha de venir el menor número possible de persones, preferiblement una.

• Cal portar la sol·licitud emplenada des de casa (si es té algun dubte cal venir amb bolígraf de color blau des de casa).

• Cal portar la documentació fotocopiada (només es faran fotocòpies de manera excepcional)

• Es recomana venir amb mascareta i guants

• Cal que no vinguin al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes.

 

L’horari per atendre aquestes cites prèvies serà de 9:00 a 13:00 h a l’escola.

Tota la informació referent a la preinscripció la podeu trobar a l’adreça: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

A la web de l’Escola La Creu hi teniu tota la informació sobre el seu funcionament: https://agora.xtec.cat/ceiplacreutorrefarrera/

Documentació que cal enviar al correu c5004711@xtec.cat si feu la preinscripció telemàticament (opció preferible):

La pàgina per presentar la sol·licitud és http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1

 

Hi teniu que adjuntar:

• Resguard de l’enviament de la sol·licitud.

• Escaneig o fotografia del NIF, NIE o Passaport del pare, la mare i, si en disposa, de l’alumne/a.

• Escaneig o fotografia del llibre de família (totes les pàgines, pare, mare i tots els fills de la unitat familiar).

• Escaneig o fotografia del carnet de vacunes.

• Escaneig o fotografia de la targeta sanitària de l’alumne/a.

• Certificat de convivència al municipi (Cal sol·licitar-la a l’Ajuntament, al telèfon 973 750 001)

Documentació que cal presentar si feu la preinscripció presencialment (del 19 al 22 de maig en horari de 9 a 13 h)

• Full de sol·licitud de preinscripció degudament omplert (cal indicar també adreça de correu electrònic)

• Fotocòpia del NIF, NIE o Passaport del pare, la mare i, si en disposa, de l’alumne/a.

• Fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines, pare, mare i tots els fills de la unitat familiar).

• Fotocòpia del carnet de vacunes.

• Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.

• Certificat de convivència al municipi (Cal sol·licitar-la a l’Ajuntament, al telèfon 973 750 001)