Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preinscripció per a l'ESO 2020-2021 a l'Institut Joan Solà fins al 22 de maig

DIJOUS 14 MAIG 2020

El període de preinscripció d’educació secundària obligatòria pel curs 2020-2021 serà del 13 al 22 de maig de 2020. Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic.

DATES

 • Preinscripció telemàtica: del 13 al 22 de maig
 • Preinscripció presencial: del 19 al 22 de maig en horari de 9 a 14 h SEMPRE AMB CITA PRÈVIA

Tota la informació referent a la preinscripció la podeu trobar a la web Estudiar a Catalunya

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA del 13 al 22 de maig

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En cas que sigui el nostre centre, l’adreça és c5009733@xtec.cat

1.- Fer la sol·licitud a través de la pàgina:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=1

2.- Enviar la següent Documentació  al correu c5009733@xtec.cat

 • Resguard de la sol·licitud presentada telemàticament
 • Escaneig o fotografia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor) o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport si es tracta de persones estrangeres.
 • Escaneig o fotografia del document nacional d’identitat (DNI) de l’alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Escaneig o fotografia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
 • Escaneig o fotografia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen, si en disposa.
 • Adreça de correu electrònic.
 • Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem, segons el que estableix l’apartat 5 de l’annex 2 de la resolució de preinscripció:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL del 19 al 22 de maig

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres organitzaran la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre.

1.- Demanar cita prèvia:

 • correu electrònic c5009733@xtec.cat
  • Al correu caldrà fer-hi constar el nom i cognoms de l’alumne que es preinscriu i un telèfon de contacte.
 • trucar al telèfon 633038033 en horari de 09.00 a 14.00 per concertar la cita prèvia. La petició de cita prèvia s’atendrà des del dia 13 de maig.

MOLT IMPORTANT:

L’atenció presencial es farà amb les següents indicacions:

 • al centre ha de venir el menor número posible de persones, preferiblement una.
 • cal portar la documentació original i fotocopiada i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Es recomana venir amb mascareta i guants
 • No acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en periode de confinament, o que presentin símptomes
 • Portar un bolígraf de color blau.

Documentació que cal presentar si feu la preinscripció presencialment (del 19 al 22 de maig en horari de 9 a 14 h)

 • Full de sol·licitud de preinscripció degudament omplert. Podeu obtenir aquí el full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor) o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de l’alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen, si en disposa.
 • Adreça de correu electrònic.
 • Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem, segons el que estableix l’apartat 5 de l’annex 2 de la resolució de preinscripció:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/