Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari 30 d'octubre

Ple Ordinari Dia: 30 d'octubre Hora: 20:30h Lloc: Sala de plens de l'ajuntament

DIMARTS 29 OCTUBRE 2013

Benvolguts/des veïns/es,

 

L’ Ajuntament de Torrefarrera us comunica que dimecres, 30 d’octubre de 2013, a les 20:30 hores i a la sala de plens de l’ajuntament, ubicada al segon pis, se celebrarà el Ple ordinari amb l’ordre del dia següent:

Ordre del dia

 1. 1. Aprovació si s’escau de l’acta de la darrera sessió. 
 2. 2. Festes Locals per l’any 2014 
 3. 3. Modificació d’Ordenances Municipals i reducció de les quotes per l’exercici 2014 
  1.     a. nº 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
  2.     b. nº 23 Impost sobre increment de valor de terrenys  urbans 
  3.     c. nº 10 Taxa de recollida d’escombraries  
  4.     d. nº 11 Taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic, taules, cadires, terrasses 
  5.     e. nº 12  Taxa per parades, barraques etc,  mercat ambulant  
  6.     f.  nº 26  Taxa per entrades de vehicles per voreres,   Guals. 
  7.     g. nº 33 Taxa aprofitament especial del domini públic local  
  8.     h. Creació de l’ordenança nº 35, reguladora de les obres sotmeses a    comunicació prèvia. 
 4. 4. Subvenció a famílies monoparentals en l’IBI 
 5. 5. Subhasta parcel·la  F-10 del  PP-15 
 6. 6. Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les Entitats Gestores dels sistemes integrats de gestió de residus d’aparells electrònics
 7. 7. Modificació Puntual del PP-15 per tal de regular l’ús de serveis funeraris
 8. 8. Moció contra la proposta del “Ministerio de Justícia” per la supressió dels Jutjats Comarcals
 9. 9. Resolucions  per a llicencies d’obres i activitats

 Informes d’alcaldia

Precs i preguntes

 

L’accés als plens és lliure.

Recordar que la pàgina web www.torrefarrera.cat  està a la vostra disposició, per tot el que necessiteu oportú parlar amb l’Alcalde i amb tots els membres de l’Equip de Govern.

 

Atentament,

Jordi Latorre Sotus

Alcalde