Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari

DIMARTS 27 AGOST 2019

Benvolguts/des veïns/es,

L’ Ajuntament de Torrefarrera us comunica que divendres 30 d’agost de 2019, a les 20 hores i a la sala de plens de l’Ajuntament, ubicada al segon pis, es celebrarà el Ple ordinari amb l’ordre del dia següent:

Ordre del dia

I.- PART RESOLUTIVA

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.Aprovació de festes locals any 2020.

3.Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits.

4.Aprovació inicial modificació pressupost 3/2019 suplement de crèdit per aplicació del superàvit liquidació exercici 2018.

5.Aprovació inicial modificació de pressupost 4/2019 transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries.

6.Aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS de planejament de Torrefarrera per a la inclusió com a sòl urbà consolidat dels àmbits de PP 11 i 12, mitjançant la seva derogació i creació d’un nou article per recollir els seus paràmetres reguladors.

7.Aprovació inicial projecte de bombeig aigües pluvials SAU 15

8.Proposta de nomenament de Pregoner d’Honor de la Festa Major de Torrefarrera 2019, a l’Agrupació Sardanista Germanor de Torrefarrera.

II.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ.

1.Donar compte de la resolució d’alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències.

2.Decrets d’Alcaldia

3.Precs i Preguntes

L’accés als plens és lliure. Recordar que la pàgina web www.torrefarrera.cat està a la vostra disposició, per tot el que necessiteu oportú parlar amb l’Alcalde i amb tots els membres de l’Equip de Govern.