Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau titular de Torrefarrera

DILLUNS 29 NOVEMBRE 2021

Per Decret d’Alcaldia núm. 627/2021 de 24 de novembre de 2021 s’ha convocat públicament la vacant del càrrec de Jutge de Pau titular de Torrefarrera per als propers quatre anys.

Poden accedir a aquesta plaça les persones físiques que no es trobin incloses en cap dels supòsits d’incapacitat previstos en l’article 303 de la Llei Orgànica a Llei Orgànica 6/1985 del Poder judicial per l’accés a la carrera judicial:

  • impediments físics o psíquics per a la funció judicial.
  • condemnat/da per delicte dolos mentre no s’hagi obtingut rehabilitació.
  • processat/da o inculpat/da per delicte dolós mentre no hi hagi absolució o es dicti auto de sobreseïment.
  • no trobar-se en ple exercici dels drets civils.

Totes les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins al dia 22 de desembre de 2021, mitjançant instància normalitzada que haurà de presentar-se al registre general de l’Ajuntament, acompanyada de la següent documentació:

  • -DNI
  • -Currículum vitae

Enllaç al formulari