Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL LLAR INFANTS

DIJOUS 13 MAIG 2021

L’Ajuntament de Torrefarrera ha aprovat la convocatòria per contractar, amb caràcter temporal i pels sistema de màxima urgència una persona per ocupar un lloc de treball de TÈCNIC D’EDUCACIÓ INFANTIL per la Llar d’Infants municipal de Torrefarrera.

La preselecció de les persones candidates es farà a través de l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Totes les persones interessades, hauran de figurar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació o millora laboral.

L’oferta es cursarà a partir del dia 17 de maig de 2021

Característiques del lloc de treball a cobrir

Lloc de treball: Tècnic educació infantil

Grup de Classificació: B

Nivell: 18

Règim: personal laboral temporal.

Tipus de contracte: Substitució de baixa per IT de la treballadora L.B.S.

Distribució horària: de dilluns a divendres.

Dates de contractació: Fins a l’alta mèdica de la treballadora a la qual substitueix.

Retribució bruta mensual : 1519.01 €

Sou base: 917.89 €

Complement destí: 432.32 €

Complement específic: 168.80 €

Condicions de les persones aspirants

a)  Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola.

b)  Edat: Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

c)  Titulacions: Títol de Cicle Formatiu de grau superior en Educació Infantil, Mòdul 3 Educació Infantil, FPII Tècnic Especialista en Educació Infantil o equivalent.

d) Coneixement de la llengua catalana: Nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

e) Trobar-se inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o millora professional.

Per a més informació podeu consultar les bases al següent enllaç