Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL CONSORCI EMUN

DILLUNS 16 AGOST 2021

El Consorci EMUN Terres de Ponent ha aprovat la convocatòria per contractar, amb caràcter temporal i pels sistema de màxima urgència una persona per ocupar un lloc de treball de PERIODISTA/REDACTORA/ PRESENTADORA dels programes de ràdio Aquí a l’Oest i Obert per vacances, d’EMUN Radio F.M.

La preselecció de les persones candidates es farà a través de l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Totes les persones interessades, hauran de figurar inscrites al SOC com a demandants d’ocupació o millora laboral.

L’oferta es cursarà a partir del dia 20 d’agost de 2021

Característiques del lloc de treball a cobrir

Lloc de treball: Periodista/redactor/presentador

Règim: personal laboral temporal.

Tipus de contracte: temporal fins a cobrir interinament el lloc de treball, condicionat a la vigència dels contractes de coproducció radiofònica entre EMUN i Xarxa Audiovisual Local S.A.

Jornada: completa.

Distribució horària: de dilluns a divendres.

Dates de contractació: a partir del dia 12 de setembre de 2021

Retribució bruta mensual : 1.269,21€

Sou base: 900,00 €

Complement destí: 369,21 €

 

Condicions de les persones aspirants

a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Edat: Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

c) Titulacions: Títol de grau en comunicació, periodisme o equivalent.

d) Coneixement de la llengua catalana: Nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

e) Trobar-se inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o millora professional.

 

Per a més informació podeu consultar les bases al següent enllaç