Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Noves mesures sanitàries per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya

DILLUNS 31 GENER 2022

Us comuniquem que, per la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya, es fan extensives a tot el territori de Catalunya les següents mesures, vigents fins el dia 20 d’abril de 2022:

Mesures ZER i ZEV (article 5.1 APA/2442/2006)

Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça

Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d'aus de corral

Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol·licitud)

Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)

Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres

Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003)

També es recorda que tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, han de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC. S’adjunta tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsum.

D’altra banda, és molt important i obligatori notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                           
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.  
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).  

Consulta el Triptic

Consulta la RESOLUCIÓ ACC/14/2022