Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova convocatòria de les subvencions "Treball és Benestar" i "Emprèn a Torrefarrera

El termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el 31 de gener de 2023

DIJOUS 06 OCTUBRE 2022

L'Ajuntament de Torrefarrera obre una nova convocatòria dels ajuts a la promoció econòmica i creació d'ocupació "Treball és Benestar" i "Emprèn a Torrefarrera", dotats amb 25.000 i 15.000 euros respectivament. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2023. 

El pla "Treball és Benestar" és una línia de subvencions adreçada a les persones empadronades a Torrefarrera que durant l'any 2022 s'haguin donat d'alta al règim d'autònoms i a les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb seu social a la localitat, que hagin contractat persones residents a Torrefarrera aturades o en pràctiques. 

La línia d'ajuts "Emprèn a Torrefarrera" va adreçada a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin iniciat noves activitats empresarials o comercials a la localitat durant l'any 2022. 

Aquesta línia té la finalitat de fomentar la implantació de noves activitats industrials i comercials al municipi; fomentar l'emprenedoria; promoure l'ocupació de locals buits; dinamitzar les diferents zones comercials del municipi; potenciar el comerç de proximitat i impulsar la creació de noves activitats per a dinamitzar l'activitats econòmica de Torrefarrera, i promoure la igualtat efectiva de les dones al mercat de treball. 

TREBALL ÉS BENESTAR

S’estableixen les següents modalitats: 

 • Contractes laborals a persones aturades:

- Subvencions per a empreses locals que formalitzin contractes de nou personal a jornada completa i amb una durada mínima d’1 any, de persones aturades residents a Torrefarrera. L’import de la subvenció serà de fins a 2.000,00 € per contracte. 

En cas que la persona contractada sigui dona, l’import de la subvenció serà de fins a 2.500,00 € per contracte. 

- Subvencions per a empreses locals que formalitzin contractes de nou personal a jornada completa i amb una durada mínima de 6 mesos, de persones aturades residents a Torrefarrera. L’import de la subvenció serà de fins a 1.000,00 € per a cada contracte. 

- Subvencions per a empreses locals que formalitzin contractes de nou personal, a jornada completa i amb una durada mínima d’1 any de persones aturades, de menors de 30 anys o de persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social, avalat pels Serveis Socials residents a Torrefarrera. L’import de la subvenció serà de fins a 2.500,00 € per cada contracte. 

En cas que la persona contractada sigui dona, l’import de la subvenció serà de fins a 3.000,00 € per contracte. 

En cas de treballadors que no es contractin a jornada completa, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment a la seva jornada de treball. 

 • Contractes de formació i aprenentatge:

- Subvencions per a empreses locals que formalitzin contractes de formació i aprenentatge o de pràctiques a jornada completa i amb una durada mínima d’1 any, de persones joves residents a Torrefarrera. 

L’import de la subvenció serà de fins a 1.500,00 € per a cada contracte. 

En el cas que la persona contractada sigui dona, l’import de la subvenció serà de fins a 2.000,00 € per contracte. 

 • Altes com a treballadors autònoms:

- Subvencions per a persones residents a Torrefarrera que es donin d’alta en règim de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, amb seu social a Torrefarrera i es mantinguin d’alta durant un any en aquest règim. L’import de la subvenció serà de fins a 2.000,00 € per a cada alta. 

En cas que persona que es doni l’alta sigui una dona, l’import de la subvenció serà de fins a 2.500,00 €. 

- Subvencions per a persones residents a Torrefarrera menors de 30 anys o persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social avalat pels Serveis Socials, que es donin d’alta en Règim de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, amb seu social a Torrefarrera i es mantinguin d’alta durant un any en aquest règim. L’import de la subvenció serà de 2.500,00 € per a cada alta. 

En cas que persona que es doni l’alta sigui una dona, l’import de la subvenció

serà de 3.000,00 €. 

EMPRÈN A TORREFARRERA

S’estableixen les següents modalitats: 

 1. a) Per la instal·lació de noves activitats industrials o comercials a Torrefarrera:
 • Activitats situades a les zones empresarials de Torrefarrera. L’import d’aquesta modalitat va en funció de la mida (m2) de l’empresa.

S’estableixen els següents trams:

- Fins a 1.000 m2: Fins a 1.000 €

- De 1.001 m2 en endavant: Fins a 2.000 € 

 • Activitats situades al nucli urbà de Torrefarrera. L’import d’aquesta modalitat va en funció de la mida (m2) del local empresarial.

S’estableixen els següents trams:

- Fins a 100 m2: Fins a 1.500 €

- A partir de 101 m2 en endavant: Fins a 2.000 € 

 • Subvencions per a empreses que es localitzin al casc antic del municipi de Torrefarrera. L’import d’aquesta modalitat va en funció de la mida (m2) del local empresarial.

S’estableixen els següents trams:

- Fins a 100 m2: Fins a 2.000 €

- A partir de 101 m2 en endavant: Fins a 2.500 € 

 1. b) Pel traspàs d’activitats empresarials o comercials:
 • Activitats situades a les zones empresarials de Torrefarrera. Fins a 1.500 €
 • Activitats situades al nucli urbà de Torrefarrera. Fins a 2.000 €
 1. c) Per la instal·lació de noves activitats comercials i industrials implantades quan els òrgans d’administració dels quals estiguin composats en més del 50% per dones:
 • Activitats comercials de locals fins a 100 metres i industrials fins a 1000 metres. Fins a 2.000 €.
 • Activitats comercials de locals de més de 100 metres i industrials de més de 1000 metres. Fins a 2.500 €.

 

Més informació a https://www.torrefarrera.cat/ajuntament/subvecions-ajuntament