Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Torrefarrera aprova un pla per fer front als efectes socials i econòmics de la Covid-19 dotat amb més de 260.000€

Es crearan el Consell Econòmic i Social i el Consell de Salut i Social, que es reunirà cada dos mesos, per assessorar al Govern municipal en les matèries sectorials

DILLUNS 01 JUNY 2020

L’Ajuntament de Torrefarrera ha aprovat, per unanimitat de tots els regidors del Ple, un pla específic per ajudar a les llars i empreses del municipi a fer front als efectes de la pandèmia ocasionada per la Covid-19. Dotat amb 262.000€, aquest pla preveu una actuació dinàmica, atenent a la incertesa que hi ha en aquests moment de l’evolució, i amb la voluntat de començar a aplicar mesures socials i econòmiques ràpidament.

L’Alcalde, Jordi Latorre, indica que “la crisi econòmica i social provocada pel coronavirus obliga a canviar les prioritats polítiques, també a nivell municipal, que ara més que mai han de ser les famílies i les empreses de Torrefarrera. Per això, hem emprès aquest pla ambiciós per ajudar a les famílies, les empreses i el comerç local, com a generadors de serveis, ocupació i benestar. Agraïm el suport dels grups de l’oposició en aquest pla concertat amb els diferents agents locals, ja que els acords amplis ajuden en moments de dificultats”.

Per la seva banda, la regidora Elena Martinez, declara que “des del grup d’ERC Torrefarrera estem contents d’aquest pla de suport econòmic i social per donar una primera resposta a la crisi econòmica i social que ocasionarà la crisi sanitària. Agraïm que s’hagi comptat amb els grups de l’oposició per arribar a un consens i esperem que s’apliquin noves mesures si els veïns i les veïnes de Torrefarrera ho necessiten”. Així mateix, la regidora del PSC-CP, Pilar Arbellon, afirma que “el Partit Socialista sempre donarà suport a qualsevol mesura que serveixi per pal·liar les greus conseqüències que aquesta pandèmia ha causat i continua causant en la salut dels ciutadans, així com en l'economia de les famílies, autònoms, petits comerços i pimes de poble”.

L’objectiu és actuar en funció de la situació socioeconòmica de veïns, comerços i empreses i de les possibilitats de l’Ajuntament, en una acció global que pretén ser concertada amb els principals agents locals. En aquest sentit, es crearan dos consells consultius (el Consell Econòmic i Social i el Consell de Salut i Social) per assessorar al Govern municipal en les matèries sectorials, que es reuniran almenys cada 2 mesos.

La situació econòmica de l’Ajuntament, amb un endeutament del 37% i un romanent de tresoreria de 648.000€, permeten afrontar aquests crisi amb confiança i ambició.  Tot i això, en aquests moments, també es preveu una important reducció en els ingressos municipals, entorn al 15% dels ingressos ordinaris, fet que també obliga a ser prudents per garantir la viabilitat de l’Ajuntament, que ha de continuar vetllant per les necessitats de tots els veïns en qualsevol situació.

Entre les accions que s’emmarquen en el pla, hi ha, per una banda, un paquet de mesures immediates (92.200€) que inclouen una ampliació de les ajudes socials i d’emergència o l’adquisició de material mèdic i de protecció (EPIs) per als per als treballadors municipals, entitats, comerços i empreses. Aquests fons provenen del superàvit de l’exercici 2019, (461.324,14€) que, d’acord amb l’article 3 del Real Decreto 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, es permet destinar-ne un 20% a la política de despesa “Servicios Sociales y promoción social”.

Així mateix, hi ha ajudes que es convocaran mitjançant acords de Junta de Govern a través d’un procediment per a la concessió directa de subvencions de mesures extraordinàries a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi de la Covid-19 com, per exemple, una subvenció de suport social a famílies afectades laboralment per la Covid-19 (15.000€) o ajudes per assegurar ingressos mínims a treballadors autònoms que han hagut de tancar el comerç local (400€ per a 40 autònoms, aproximadament) i una altra per assegurar ingressos mínims a treballadors autònoms que han cessat l’activitat (200€ per a 131 autònoms, aproximadament).

Hi ha altres mesures que s’aplicaran modificant les prioritats del pressupost anual, a través de partides pressupostàries previstes, que s’adaptaran a la nova realitat, o modificant el pressupost degut a la reducció d’altres despeses que es deixen de prioritzar o no es poden portar a terme com subvencions a empreses del municipi que han hagut d’aturar l’activitat (20.000€), les subvencions Treball és Benestar (25.000€) o les subvencions Emprèn a Torrefarrera, adaptades a la recuperació (10.000€), entre altres.

Finalment, hi ha mesures que es podran aplicar quan es pugui utilitzar la resta de superàvit, o en funció de la disponibilitat. Aquestes mesures, amb un total de 90.000€, requeriran que s’autoritzi per part de l’Estat espanyol la flexibilització de les normes establertes per la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que impedeix en aquests moment l’ús de la major part del superàvit i del romanent de tresoreria (els estalvis de l’Ajuntament). Sinó, dependrà de l’execució pressupostària, del compliment dels ingressos i de l’execució del pressupost de despeses, tenint en compte la disponibilitat pressupostària i les prioritats que en cada moment es puguin anar considerant. Algunes d’aquestes mesures són la l’acabament del sistema de sanejament del Parc Empresarial, que garantirà el desguàs d’aigües pluvials de la part nova del Parc, garantint alhora l’evacuació de tota l’aigua quan tots els solars industrials hagin estat ocupats per empreses (79.000€) o l’ampliació dels horts urbans (3.000€).