Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Festival familiar d’arts escèniques de Torrefarrera. Concurs per trobar un logotip pel TREUBANYA

Termini presentació: del 24 de febrer a les 8h al 5 de març a les 15h.

DIMECRES 12 FEBRER 2020

Festival familiar d’arts escèniques de Torrefarrera

Concurs per trobar un logotip pel TREUBANYA

 

Bases del concurs

Base 1

Objecte de la convocatòria

Disseny del logotip destinat a ser la imatge representativa del “Treubanya. Festival familiar d’arts escèniques de Torrefarrera” (d’ara en endavant Treubanya) en tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a través del web i d’altres documents i elements físics.

Base 2

Participants

  1. Podrà participar qualsevol persona amb edat compresa entre 18 i 25 anys.

  2. Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup.

  3. Cada participant podrà presentar totes les propostes que vulgui.

 

Base 3

Requisits i condicions tècniques:

  1. El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat del Treubanya:

- coeducatiu

- participatiu

- plural i inclusiu

- infantil

 

  1. Els dissenys hauran de ser originals. Les persones participants hauran d’assegurar que el seu disseny és fruit de la seva creativitat personal i que no s’hagin infringit els drets d’autor/a d’altres persones i/o entitats.

  2. El logotip podrà ser reproduït en diferents formats: PDF, JPEG, AI, EPS, PSD, PNG. Com a mínim una impressió en format A-4.

  3. Preferiblement es presentarà el logotip en versió a color i versió monocroma (blanc i negre o escala a grisos) que possibiliti la reproducció a una tinta.

  4. Els dissenys s’hauran de presentar en format digital i vectorial escalable. La mida mínima del disseny serà de 2.000 x 2.000 píxels (recomanable la major resolució possible).

  5. Preferiblement, el disseny pot anar acompanyat de la tipografia detallada (font, mida, color i traçada).

  6. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i/o institucions.

  7. Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest motiu es recomana que les persones participants es guardin una còpia abans del lliurament de l’original.

Base 4

Propietat intel·lectual i drets de reproducció

  1. La propietat del logotip guanyador serà cedida a l’Ajuntament de Torrefarrera , entitat organitzadora del concurs. L’Ajuntament de Torrefarrera es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta guanyadora.

  2. L’Ajuntament de Torrefarrera es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats a través dels mitjans que consideri oportuns, el dret de modificar el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, el d’adaptar el logotip sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del logotip.

Base 5

Presentació

  1. El termini de presentació serà del 24 de febrer a les 08’00h al 5 de març a les 15’00h de 2020.

   1. Les propostes podran ser presentades presencialment a l’Ajuntament de Torrefarrera ubicat al C/ Major, 35 (Primera planta) de Torrefarrera (persona de contacte: Encarna Luengo) en horari de dilluns a divendres de 8h a 14h.

   2. El format d’entrega serà en dos sobres opacs tancats que inclouran:

 • SOBRE 1: En el seu interior una impressió del logotip en DIN A4 amb el títol del logotip escrit a darrera. Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les dades següents:

  • SOBRE 1. Concurs per al disseny del logotip del Festival Treubanya

  • Títol del logotip

 • SOBRE 2: En el seu interior un full on hi aparegui el títol del logotip i el nom i contacte de la persona que ha realitzat el disseny. Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les dades següents:

  • SOBRE 2. Concurs per al disseny del logotip del Festival Treubanya

  • Títol del logotip

Base 6

Jurat Seleccionador i votació de les propostes

  1. Les persones membres del jurat seran: regidora de cultura, regidora d’infància i igualtat i tècnica de joventut de l’Ajuntament de Torrefarrera, representant de l’empresa PrintLleida.

  2. Cap dels i les membres del jurat podrà participar al concurs com a participant.

  3. Es valoraran aspectes com l’originalitat, la creativitat i la relació amb els valors del Festival Treubanya.

  4. El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les tres propostes s’ajusta als requisits establerts en la base 3 del present document.

 

Base 7

Exclusions

Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:

- Siguin lliurats fora de termini.

- No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3.

- Facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips.

Quedaran excloses també aquelles persones que intentin influir en la decisió del jurat.

 

Base 8

Resolució

El 10 de març es comunicarà a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Torrefarrera (www.torrefarrera.cat ) el logotip guanyador.

El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.

Base 9

Premi

Hi haurà un primer premi de 300€ a la persona guanyadora que s’atorgarà en alguns dels actes del Festival Treubanya que es realitzarà el 30 i 31 de maig.

Base 10

Acceptació de les bases

La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la fallada del jurat. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.BASES DEL CONCURS AMB .pdf