Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Del 13 al 22 de maig es poden presentar les sol•licituds de preinscripció per al curs 2020-2021 a la Llar d’Infants Ralet-Ralet

DIMECRES 13 MAIG 2020

El tràmit s’ha de fer online seguint aquest enllaç

El 13 de maig de 2020 s’inicia el termini per a presentar la sol∙licitud de preinscripció dels

nens i nenes a la Llar d’Infants municipal Ralet-Ralet. El termini per optar a una plaça finalitza el 22 de maig.

Degut a l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials i substituint‐los per actuacions telemàtiques. Per aquest motiu, es pot presentar la sol∙lcitud i documentació annexa a través del següent enllaç.

Excepcionalment, per als casos en què els sol∙licitants no puguin fer la presentació telemàtica, s’assignarà cita prèvia per a la presentació dels documents des del dia 19 al 22 de maig, trucant al telèfon 973 751 732 d’11 a 13 h.

El calendari de preinscripció i matrícula és el següent:

- Presentació de les sol∙licituds:

Del 13 al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos (via telemàtica)

Del 19 al 22 de maig de 2020 (presencialment amb cita prèvia)

 

- Publicació de les llistes amb el barem: Properament informarem

- Reclamacions: Properament informarem

- Publicació de les llistes d’admesos: Properament informarem

- Període de matriculació: Del 17 al 23 de juny de 2020

 

Pel que fa la documentació, s’elimina la necessitat de presentar la sol∙licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar la sol∙licitud telemàtica i enviar la documentació escanejada o fotografiada mitjançant un correu electrònic a: c5008017@xtec.cat

 

Documentació que cal presentar:

 

- Full de preinscripció (es pot descarregar en aquest enllaç)

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a

està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i

Família.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol∙licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de

fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

- De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es

poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país

d’origen.

- Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (només s’ha de presentar per

al criteri o criteris de prioritat al∙legats a la sol∙licitud de preinscripció).