Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut/a de Torrefarrera

DIJOUS 08 JUNY 2023

Per Decret d’Alcaldia núm. 408/2023 de 3 de juny s’ha convocat públicament la vacant del càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut/a de Torrefarrera per als propers quatre anys.

 

Poden accedir a aquest càrrec les persones físiques que no es trobin incloses en cap dels supòsits d’incapacitat previstos en l’article 303 de la Llei Orgànica a Llei Orgànica 6/1985 del Poder judicial per l’accés a la carrera judicial:

  • impediments físics o psíquics per a la funció judicial.
  • condemnat/da per delicte dolos mentre no s’hagi obtingut rehabilitació.
  • processat/da o inculpat/da per delicte dolós mentre no hi hagi absolució o es dicti auto de sobreseïment.
  • no trobar-se en ple exercici dels drets civils.

 

Totes les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins al dia 29 de juny de 2023, mitjançant instància normalitzada que haurà de presentar-se al registre general de l’Ajuntament, acompanyada de la següent documentació:

  • DNI
  • Currículum vitae

Formulari de candidatura