Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria per cobrir una plaça d’oficial de segona de brigada d’aquest Ajuntament

DIVENDRES 19 JULIOL 2019

Convocatòria per cobrir una plaça d'oficial de brigada de l'Ajuntament de Torrefarrera

Característiques dels llocs i sistema de provisió:

- Règim: personal laboral interí/na

- Sistema selectiu: concurs

- Durada: Fins a la provisió de la plaça de caràcter definitiu

Requisits mínims:

- Titulació acadèmica: ESO o certificat d'escolaritat.

- Jornada: completa amb major dedicació i disponibilitat horària.

- Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

 

Funcions principals (ENTRE ALTRES):

a) Suport al manteniment correctiu de totes les instal·lacions de titularitat municipal.

b) Realitzar tasques de muntatge i desmuntatge d'instal·lacions i construccions.

c) Suport al manteniment i conservació de l'enllumenat públic.

d) Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments dels centres o espais on es desenvolupa la seva activitat i vetllar per el seu bon us.

e) Prestar suport polivalent en totes aquelles activitats de la Brigada.

 

Mèrits principals que es valoren:

Experiència professional en tasques d'electricitat o de paletería.

Titulació acadèmica de la branca d'electricitat i/o paletería.

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds

20 dies hàbils comptats a partir del 18/07/2019.

- De manera presencial, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Torrefarrera, de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores.

- A la seu electrònica de l'Ajuntament.

Segons el Model de Sol·licitud establert

Més informació: Resolució alcaldia

Sol.licitud d'admissió Convocatòria

Declaració Jurada